Securitate socială

Această perioadă de criză a arătat cât de fragil este sistemul de securitate socială din România în a face față riscurilor acoperite prin prevederile legale.

În ultimii ani nivelul contribuțiilor sociale s-a redus permanent, diverse categorii sociale au fost exceptate de la obligația plății contribuțiilor la aceste sisteme, o serie de cheltuieli ce trebuiau asumate de bugetul de stat au fost transferate acestor fonduri și culminând cu lăsarea salariaților ca singuri responsabili în asigurarea finanțării componentelor acestui sistem.

Îmbătrânirea populației dar și deciziile deja luate în domeniul prestațiilor acutizează nevoia luării unor decizii în acest sens.

Reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, reducerea până la nivel nesemnificativ a contribuției angajatorilor la sistemul de securitate socială, inexistența unor măsuri de reducere a muncii la negru, exceptarea a numeroase categorii de beneficiari ai sistemelor de la participarea la finanțarea acestora, toate au vulnerabilizat sustenabilitatea sistemului de securitate sociale, cu efecte în special pe termen mediu și lung.

structura sist de asig sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca urmare, BNS susține:

  1. Aplicarea unui sistem unitar de impunere pentru contribuțiile sociale, indiferent de sursa venitului.
  2. Reintroducerea solidarității în finanțarea sistemului public de pensii, astfel încât povara să nu apese excesiv pe veniturile salariaților, în special având în vedere dificultățile în a asigura sustenabilitatea bugetului de pensii.
  3. Sporirea numărului de persoane care să contribuie în sistem, ceea ce implică o acoperire mai eficientă (largă) prin reducerea muncii la negru (fără forme legale) și la gri, eliminarea pragului de asigurare oentru persoanele ocupate pe cont propriu, reducerea substanțială a evaziunii fiscale și îmbunătățirea activității administrației fiscale în privința colectării.
  4. Identificarea unor măsuri pentru a raspunde îmbătrânirii populației precum și pentru a stopa migrația populației în vârstă de muncă, chiar dacă efectele unor astfel de măsuri nu sunt vizibile pe termen scurt.