Biroul Permanent

Biroul Permanent este organul executiv ce realizează conducerea operativă a BNS între două Birouri Executive. Biroul Permanent este alcătuit din: preşedinte, secretar general, 5 vicepreședinti cu atribuții executive.

Concret, Biroul Permanent duce la îndeplinire rezoluţiile şi hotărârile Congresului Naţional și Consiliului Naţional, precum și deciziile Biroului Executiv. Biroul Permanent coordonează activitatea filialelor județene, organizațiilor de femei și tineret, a departamentelor din cadrul confederației, a centrelor educaționale și chiar stabilește programul de lucru. Biroul Permanent poate adopta decizii cu caracter de urgență.

Membrii Biroului Permanent sunt:

Presedinte - Dumitru Costin

poze DC

 

 

 

 

 

Secretarul General - Horatiu Raicu 

horatiu

 

 

 

 

 

Vicepresedinte cu atributii executive – dialog social si civic, afaceri europene - Minel Ivascu

minel

 

 

 

 

 

Vicepreşedinte cu atributii executive – juridic si relatii de munca  - Mircea Burlacu

mircea

 

 

 

 

Vicepreşedinte cu atributii executive – educatie, formare profesionala si ocupare - Grigore Mare

grigore

 

 

 

 

 

Vicepreşedinte cu atributii executive – sanatate si securitate in munca - Victor Florescu

victor

 

Vicepreşedinte cu atributii executive – politici sociale, egalitate se sanse si drepturile omului - Florica Vasilescu

flori