Politici macroeconomice

Peste 10 ani de creștere economică susținută însă de rezultatele acestei creșteri nu s-au bucurat în mod echitabil toate categoriile sociale. S-a erodat astfel mult importanța și semnificația unei creșteri economice atât de consistente.

Productivitatea utilizării resurselor este în România mult sub media europeană iar decalajul crește de la an la an.  În condițiile în care situația din România continuă să fie aproape neschimbată, la nivel european sunt vizibile rezultatele eforturilor pentru o utilizare mai eficientă a resurselor de orice fel. Nu ne putem dezvolta sustenabil fără o preocupare pentru utilizarea eficientă a resurselor de care dispunem.

Tranziția verde și tranziția digitală trebuie să fie un proces corect și just și poate fi așa doar dacă combină aspecte de mediu și de protecție a sănătății cu justiție socială și ocupare de calitate.

Reducerea decalajelor sociale și regionale trebuie să beneficieze de mai multă atenție.

Resursa umană a fost doar în mică măsură vizată atunci cand s-au prioritizat investițiile în ultimii ani. Efectul este vizibil în modul în care piața muncii funcționează în prezent, în special atunci când analizîm lipsa de corelare a cererii și ofertei de muncă.

În acest sens BNS susține:

a)     Revizuirea modelului de dezvoltare economică și găsirea unui echilibru între competitivitate și justiției socială,

b)     Revizuirea modului de redistribuire a valorii adăugate, între muncă și capital,

c)      Utilizarea resurselor alocate prin PNRR astfel încât beneficiile generate de investițiile realizate să fie resimtite de o parte insemnata a populatiei si astfel să contribuie în mod semnificativ la reducerea disparităților sociale și regionale. Este important ca investițiile realizate prin PNRR să aibă ca principal rezultat calitatea locurilor de muncă și o mai bună protecție a Lucrătorilor și a familiilor lor împotriva viitoarelor șocuri. Pilonul European al Drepturilor Sociale trebuie să reprezinte un reper în selecția proiectelor de investiții.

d)     Introducerea unui mecanism prin care Guvernul este obligat să raporteze periodic în fața Parlamentului stadiul implementării măsurilor asumate prin PNRR, inclusiv modul în care sunt atinse obiectivele și îndepliniți indicatorii din PNRR. Neatingerea obiectivelor asumate ar trebui să atragă inclusiv demiterea miniștrilor responsabili sau a întregului Guvern, după caz.