Congresul Național

Congresul Național este cel mai înalt for de conducere din cadrul BNS. Se întrunește o dată la patru ani în ședințe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Numărul de delegați care participă la ședințele Congresului se calculează în funcție de norma de reprezentare de 1 delegat la 250 membri de sindicat.

Congresul poate adopta și modifica Statutul BNS. De asemenea, stabilește strategia generală și obiectivele pe care întreaga organizație trebuie să le urmeze. Tot în Congres, prin vot, sunt aleși președintele, vicepreședinții și secretarul general al BNS. Deciziile Congresului Național, inclusiv sancțiunile, sunt adoptate prin hotărâri și rezoluții.