Sănătate și Securitatea în Muncă

Conceptul de securitate și sănătate în muncă constituie ansamblul de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărare a vieții, integrității corporale și sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.

Normele și standardele de securitate și sănătate în muncă reprezintă un sistem unitar de măsuri și reguli aplicate tuturor participanților la procesele de muncă.

Preocupările moderne în domeniul SSM pun accent pe prevenire și protecție în scopul asigurării celor mai bune condiții de muncă, prevenirii accidentelor și bolilor profesionale în rândul lucrătorilor și al adaptării proceselor de muncă și de protecție la progresul științei și tehnicii.

Drept consecință a unor astfel de preocupări, directivele europene în domeniu stipulează că obligația de a aigura securitatea și sănătatea în toate aspectele referitoare la muncă, revine conducatorului unității iar obligațiile lucrătorilor nu afectează principiul responsabilității angajatorului.

Chiar dacă legislația națională a fost construita în consens cu Directiva europeană, în practica relațiilor de muncă se constată dese abdicari de la lege; finanțarea planurilor de prevenire și protecție se face mai mult pe hârtie, lucrătorii fiind deseori amenințați și indemnați la o atitudine ilegală și riscantă: Alegeți între a va primi salariile și a respecta legislația de protecție a muncii !!!.

Pentru că ne dorim un dialog social modern și adevarat, pentru a diminua apetitul patronilor pentru profit cu orice preț și pentru că în România este prezent la scară largă stereotipul “Accidentatul/mortul este întotdeauna vinovat!”, BNS oferă sindicatelor afiliate posibilitatea de a-și forma specialiști în domeniile SSM, PSI și înființării/funcționării performante a Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă.

Blocul Național Sindical vine în întâmpinarea membrilor de sindicat și a organizațiilor afiliate inclusiv cu servicii de consiliere în privința condițiilor de muncă, în analiza cercetărilor accidentelor de muncă, încadrarea în boli profesionale, obținerea despăgubirilor după evenimente de SSM, etc.

Nu au fost găsite articole!