Comunicat de presa BNS

Comunicat de presa BNS

Blocul National Sindical este profund preocupat de durata si consecintele pe care criza sanitara si cea economica le au asupra societatii in ansamblu si in mod special asupra nivelului de trai al lucratorilor si familiilor acestora.

Pentru a sprijini statele membre, Parlamentul European si Consiliul, la propunerea Comisiei Europene a adoptat un regulament pentru crearea unui Mecanism European de Redresare si Rezilienta, prin care statele membru UE pot primi granturi si credite pentru implementarea unor programe de reforme si sustinerea unor investitii care sa contribuie la depasirea crizei si cresterea rezilientei economiilor si societatilor in fata altor posibile provocari cu risc ridicat de alterare a vietii cetatenilor.

Dupa ce a beneficiat de sprijin european in cursul anului trecut prin programul SURE, Romania poate beneficia in perioada 2021-2026 prin intermediul Mecanismului European de Redresare si Rezilienta de sprijin financiar in valoare de pana la 30,4 mld eur. din care 14,2 mld eur sub forma de granturi si 16,2 mld eur credite in conditii avantajoase.

Pentru a primi acest sprijin, Romania trebuie sa prezinte Comisiei Europene pana la 30.04.2021 un Plan National de Redresare si Rezilienta, cu obiective calitative si cantitative, care urmaresc cei sase piloni prevazuti in regulament, recomandarile recente ale Consiliului şi alte ţinte prevăzute în documentul menţionat.

Avand in vedere, pe de o parte, că sumele aprobate pentru Romania prin Mecanismul European de Redresare si Rezilienta impreuna cu cele din Acordul de parteneriat pentru ciclul financiar 2021-2027, reprezintă principalele resurse pentru punerea în aplicare a unor programe de reforme şi proiecte de investiţii cu efecte în toată economia şi pe un orizont mare de timp şi pe de altă parte că împrumuturile primite vor trebui rambursate într-o perioadă lungă de timp, BNS consideră că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu este proprietatea unui anume guvern, el trebuie să fie rodul contribuţiei tuturor actorilor politici şi sociali relevanţi. De asemenea, finanţările menţionate au ca sursă, pe lângă credite, banii din bugetul public european, ceea ce implică un control amănunţit din partea instituţiilor europene al modului în care statele membre utilizeazăaceşti bani.

În temeiul prevederilor Regulamentului privind Mecanismul European de Redresare si Rezilientare feritoare la raportare, monitorizare şi dialog pentru asigurarea transparenţei, BNS propune pentru România un mecanism bazat pe modelul european.

În acest sens susţinem modificarea PL-x nr. 639/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, în sensul includerii unui sistem de raportare periodică către Parlamentul României a modului în care decurge implementarea Planului National de Redresare şi Rezilienţă, stadiul realizării indicatorilor cantitativi şi calitativi, precum si modificările aduse programului pe perioada implementării.

BNS a transmis grupurilor parlamentare propunerea de modificare a actului normativ menţionat.

docxComunicat de presă


Sursa: Departamentul de Presa BNS