COMUNICAT DE PRESĂ – ORGANIZAȚIA DE FEMEI A BLOCULUI NAȚIONAL SINDICAL: DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR CEREM GUVERNULUI SĂ RATIFICE CONVENȚIA 190 A ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE A MUNCII, PE CARE A PROMIS CĂ O ADOPTĂ
Featured

COMUNICAT DE PRESĂ – ORGANIZAȚIA DE FEMEI A BLOCULUI NAȚIONAL SINDICAL: DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR CEREM GUVERNULUI SĂ RATIFICE CONVENȚIA 190 A ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE A MUNCII, PE CARE A PROMIS CĂ O ADOPTĂ

În fiecare an, în data de 25 noiembrie, lumea întreagă celebrează Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, începând cu anul 1999. Data a fost stabilită de Organizația Națiunilor Unite.

De ce este nevoie să avem această zi? Pentru că :

- Violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului.

- Violența împotriva femeilor este rezultatul discriminării împotriva femeilor, atât în lege, cât și în practică, precum și al persistenței inegalităților dintre bărbați și femei.

- Violența împotriva femeilor are consecințe grave și poate împiedica progresul în domenii precum eradicarea sărăciei, HIV/SIDA , pace și securitate.

- Violența împotriva femeilor și fetelor nu este inevitabilă, iar prevenirea acesteia nu este doar posibilă, ci și esențială.

- Violența împotriva femeilor este o problemă globală. Până la 70% dintre femei sunt victime ale violenței în timpul vieții lor.

De ce trebuie să punem capăt violenței împotriva femeilor și fetelor?

În prezent, violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite, persistente și devastatoare încălcări ale drepturilor omului din lume. De asemenea, rămâne una dintre cele mai puțin raportate din cauza impunității, tăcerii, stigmatizării și rușinii care o înconjoară.

Prin violență împotriva femeilor se înțelege că aceasta include, fără a se limita la acestea, forme de violență fizică, sexuală și psihologică, cum ar fi

- violența partenerului intim (bătaie, abuz psihologic, viol marital, femicid) ;

- violența și hărțuirea sexuală (viol, acte sexuale forțate, avansuri sexuale nedorite, abuzul sexual asupra copiilor, căsătoria forțată, hărțuirea stradală, urmărirea, hărțuirea cibernetică)

- traficul de ființe umane (sclavie, exploatare sexuală)

- mutilarea genitală a femeilor;

- căsătoria înainte de vârsta legală.

Declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor, adoptată de Adunarea Generală a ONU în 1993, definește violența împotriva femeilor ca fiind "orice act de violență bazat pe gen care are ca rezultat sau poate avea ca rezultat vătămarea sau suferința fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv amenințările cu astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă are loc în viața publică sau privată.

 

Consecințele psihologice, sexuale și reproductive negative ale violenței împotriva femeilor afectează femeile în toate etapele vieții lor. Violența împotriva femeilor continuă să fie un obstacol în calea realizării egalității, a dezvoltării, a păcii și a realizării drepturilor omului pentru femei și fete. În concluzie, promisiunea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) - de a nu lăsa pe nimeni în urmă - nu poate fi îndeplinită fără a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor.
 

Știați că… ?

În plan internațional, de la începutul pandemiei...

- 45% dintre femei au declarat că ele sau alte femei pe care le cunosc au fost victime ale unor forme de violență împotriva femeilor și fetelor.

- 7 din 10 femei au declarat că sunt de părere că abuzul verbal sau fizic din partea partenerului a devenit mai frecvent.

- 6 din 10 femei consideră că hărțuirea sexuală în spațiile publice a devenit mai frecventă.

Sursa: Mesurer la pandémie de l’ombre : La violence à l’égard des femmes pendant la pandémie de COVID-19 (ONU Femmes, 2021) (Măsurarea pandemiei din umbră: Violența împotriva femeilor în pandemia COVID-19 (UN Women, 2021)).

Între timp, în România, potrivit datelor prezentate de Parchetul General 212 femei victime au fost ucise în familie în anul 2020. Dintre acestea, 47 erau căsătorite cu autorul crimei, iar 44 trăiau în concubinaj cu criminalul.

În pandemie s-a înregistrat o creștere a cazurilor de violenţă domestică raportate poliţiei, numărul apelurilor la serviciul de urgenţă 112 din primele 9 luni ale anului 2020 fiind cu 18% mai ridicat faţă de anul 2019. Un studiu al Centrului Filia a arătat că 55% dintre femeile chestionate au spus că ar apela la familie dacă ar avea nevoie de ajutor și doar 13%, la autorităţi. 

 
Aveti nevoie de ajutor?

Dacă ați fost abuzat(ă), vă simțiți amenințat(ă), în pericol sau aveți nevoie de ajutor extern, puteti apela o linie telefonică pentru ajutor specializat (0800 500 333), pusă la dispoziţie de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbaţi (ANES). Numărul este apelabil gratuit din orice reţea, serviciul fiind asigurat 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Consilierii liniei telefonice de urgenţă oferă informaţii legate de demersurile pe care le poate face victima în situaţia de criză și oferă asistenţă de specialitate cu privire la serviciile de care aceasta are nevoie, protejând intimitatea și asigurând confidenţialitatea beneficiarilor. În situaţiile în care victima nu mai este în siguranţă acasă, consilierii o pot direcţiona spre un centru de primire în regim de urgenţă.

 

Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, 25 noiembrie, este un moment de reflecție, de reînnoire, de amplificare și de elaborare de strategii pentru a elimina violența împotriva femeilor.

Eliminarea violenței împotriva femeilor este posibilă, dar numai dacă acționăm toți împreună, acum. 

În fiecare țară și în fiecare cultură, sunt necesare mai multe acțiuni pentru a garanta tuturor femeilor, în toată diversitatea lor, o viață lipsită de violență și de constrângere. Estimările globale sunt îngrijorătoare:

- aproximativ 1 din 3 (30%) femei la nivel global se confruntă cu violența fizică și/sau sexuală, în cea mai mare parte din cauza unui partener intim.

- Aceste violențe încep alarmant de devreme: aproape 1 din 4 (24%) adolescente cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani care au avut o relație intimă a fost victima violenței fizice sau sexuale din partea unui partener.

Impactul asupra sănătății poate dura o viață întreagă - violența afectează sănătatea fizică, mentală, sexuală și reproductivă a femeilor.

Blocul Național Sindical solicită Guvernului Romaniei să urmeze exemplul Greciei și Italiei și să ratifice de urgență Convenția OIM 190. De asemenea, îi îndemnăm pe guvernanți să facă din oprirea violenței împotriva femeilor o prioritate. Convenția definește în linii mari termenul de violență și hărțuire, care include nu numai abuzul fizic și verbal, ci și riscurile psihosociale și practicile de muncă abuzive. Reamintim că, România a votat, în anul 2019, la Organizația Internațională a Muncii, pentru adoptarea Convenției 190. 


Sursa: Organizatia de Femei BNS