COMUNICAT DE PRESĂ - Romania are una din cele mai ridicate sarcini fiscale pe munca din Europa, in schimb are una din cele mai reduse poveri fiscale pe capital!

În contextul protestului pe care îl vom organiza luni, 13 mai 2024, în fața Guvernului României, sub sloganul „Respect pentru muncă și cei care muncesc! Lucrătorii din România nu mai vor să fie cobaii experimentelor fiscale!”, Blocul Național Sindical atrage atenția asupra sistemului fiscal din România a cărui situație este alarmantă și necesită o atenție imediată.

În 2023, ponderea veniturilor fiscale în PIB a fost de doar 27,1%, mult sub media Uniunii Europene care a fost în aceeași perioada 40,4%. Situația se datorează pe de o parte unei așezări deficitare a sistemului fiscal și, pe de altă parte, evaziunii fiscale cronicizate.

Astăzi, România are una din cele mai reduse rate de fiscalizare a averilor și a capitalurilor din Europa! Din impozitul pe venit și din impozitul pe profit, România adună azi că venituri fiscale doar 4,7% din PIB. Media europeană este de aproape 3 ori mai mare - 13,3%!

România impozitează profitul cu o rată de 16%, una din cele mai reduse din Europa. Doar Ungaria și Irlanda au o cota mai mică. Dividendele, dobânzile, dar și redevențele au și ele un tratament la fel de preferențial, printre cele mai reduse din Europa.

Țara noastră își construiește veniturile bugetare pe impozite pe bunuri și servicii (în special TVA) și pe contribuții sociale (plătite aproape integral de salariați). Cele 2 categorii asigura 76% din totalul veniturilor fiscale ale bugetului general consolidat!

Indiferent de nivelul veniturilor obținute sau de nivelul bunăstării, România taxează la fel. Este unul din foarte puținele state membre ale Uniunii Europene care are aceeași rată efectivă de impunere, atât pentru venituri din muncă egale cu salariul mediu, cât și pentru venituri de două ori mai mari decât salariul mediu.

Sistemul fiscal din România este în acest moment unul al excepțiilor de la regulă. În repetate rânduri au fost reduse cotele de impunere pentru mediul de afaceri, dar și pentru anumite categorii profesionale, fluturând sloganul unei posibile mai bune conformari și colectari. Acest lucru nu s-a întâmplat. Este și motivul pentru care sarcina fiscală pe muncă este una dintre cele mai ridicate din Europa, România având una din cele mai mici ponderi în PIB a veniturilor din contribuții sociale și impozit pe venit din blocul comunitar. Aplicarea unei cote unice de impunere, cumulată cu un nivel semnificativ de evaziune fiscală, au condus la acest paradox: cei corecți sunt sancționați și pedepsiți să plătească mai mult pentru a acoperi necesarul de finanțare al unui stat care nu este capabil să aplice o politică fiscală corectă și echitabilă.

Exercitarea eficientă a funcțiilor statului de drept necesită un nivel adecvat al veniturilor fiscale. Modul în care se așază sarcina fiscală fiind un instrument de redistribuire a bunăstării la nivelul societății și, totodată, o măsură care să determine reducerea inegalităților la nivelul societății.

Modelul pe care îl avem astăzi este vinovat pentru riscul ridicat de sărăcie, pentru inechități sociale exagerate, pentru migrația masivă a populației active, pentru rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor sau pentru incapacitatea statului de a asigura prestații sociale la un nivel adecvat.

Blocul Național Sindical și cele 29 de federații afiliate cer o reformă fiscală urgentă. Astfel, vă așteptăm luni, 13 mai 2024, începând cu ora 10.00, în fața Guvernul României să fiți alături de noi. Mitingul va fi urmat, începând cu ora 12.00, de un marș către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Finanţelor.