Featured

COMUNICAT DE PRESĂ - Sindicaliștii ceferiști au decis! ÎNCEPE GREVA LA "CFR" S.A.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, afiliată la Blocul Național Sindical, anunță public că începand cu data de 27 noiembrie 2023 declanșează greva propriu-zisă la nivelul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, ca urmare a nesoluționării revendicărilor ce formează obiectul conflictului colectiv de muncă. 

Urmare a grevei de avertisment din data de 15 septembrie 2023, reprezentanții Guvernului anunțau creionarea unui plan pentru:

  • finanțarea strategică și coerentă a căii ferate in vederea readucerii infrastructurii feroviare românești la parametrii tehnici proiectati;
  • impulsionarea investițiilor în material rulant de calitate, modern care sa vizeze înlocuirea completă a parcului de locomotive și vagoane destinat transportului de pasageri pe calea ferată , astfel incat romanii sa se intoarcă in trenuri; 
  • stabilirea unei salarizari corecte care să asigure o ierarhie salarială bazată pe complexitatea si volumul muncii precum si, importanta si competenta in actul decizional si care să permită eliminarea deficitului urias de angajați. 

Deși bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 a fost aprobat, negocierile colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă sunt blocate de politicile economice și sociale adoptate de Guvern.

Concret, aceste politici nu numai că împiedică stabilirea in cadrul negocierilor colective a unei salarizari in concordanță cu complexitatea si volumul muncii precum si importanta si competenta in actul decizional, dar incalcă si dispozitiile contractelor colective si individuale de muncă in vigoare incheiate intre parti, o serie de drepturi salariale fiind diminuate sau suprimate la plată.

Fată de aceasta situatie de fapt, am avertizat incă din finalul lunii octombrie 2023 asupra amplificarii riscului degradării relatiilor sociale cu influientă directă asupra stabilitătii activitătii companiei si anularea eforturilor din ultimile două luni privind asigurarea unui climat de pace socială .

Ca atare, Federația Națională Mișcare Comercial Vagoane va declanșa greva propriu-zisă  incepand cu data de 27 noiembrie 2023.

Pe perioada grevei va fi asigurată o treime din activitatea normală  in conformitate cu prevederile legale, ce va fi stabilită de comun acord cu conducerea companiei.

Intregul ecosistem de transport feroviar are nevoie urgentă de solutii de finantare corectă  si reală , nu de experimente esuate !

Federatia Națională Mișcare Comercial Vagoane

Biroul Executiv