COMUNICAT DE PRESĂ: SINDICATUL TRANSILVANIA ART, SOLIDAR CU SINDICATUL ARTIȘTILOR DE LA SIBIU

Sindicatul Transilvania Art, organizație sindicală reprezentativă la nivelul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, afiliată la Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură și la Confederația Blocul Național Sindical, se solidarizează și susține dezideratele membrilor Sindicatului Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat Sibiu, a căror activitate profesională și sindicală nu a urmărit decât crearea unui cadru de muncă în care altiștii să fie respectați.

Scopurile unei organizații sindicale sunt apărarea drepturilor membrilor de sindicat, alături de respectarea drepturilor și libertăților sindicale în cadrul unui dialog social efectiv. Asigurarea unei colaborări între partenerii sociali, respectarea drepturilor și libertăților sindicale, precum și respectarea drepturilor angajaților prin intermediul acordurilor colective de muncă, reprezintă pentru toți artiștii din sector obiective importante și legale în relațiile de muncă. Contractele colective de muncă sunt un element esențial pentru artiști în relațiile de muncă, având scopul de a asigura o pace socială, extrem de necesară în instituțiile de cultură, fiind încurajate de întreaga legislație europeană. Cadrul normativ prevede că în contractele colective se definesc o serie complexă de aspecte cum ar fi: modul concret de stabilire a programului de lucru inegal, timpul de repaus, timpul de lucru, condițiile de muncă, modalități de informare/consultare, măsuri privind sănătatea și securitatea artiștilor, fapt ce au încercat și artiștii filarmonicii.

Ne exprimăm speranța că autoritățile publice competente în domeniu își vor respecta rolul social, implicându-se pentru soluționarea amiabilă a acestor conflicte, cu scopul de a readuce atmosfera artistică propice în cadrul filarmonicii.

Sindicatul Transilvania Art

Presedinte,

Roxana Suciu