S C R I S O A R E D E S C H I S Ă

În atenția:

 Domnului Ion-Marcel CIOLACU, Prim-ministrul României

Tuturor oamenilor politici amnezici ai României

 

 

S C R I S O A R E    D E S C H I S Ă

 

Am luat act cu nedisimulată surprindere de declarația domnului prim-ministru Marcel Ciolacu la adresa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin mesajul adresat în data de  3 august 2023, în deschiderea ședinței de Guvern, actualului ministru al Sănătății: „Domnule ministru, profit de ocazie să vă solicit să începem să facem schimbări profunde și la nivelul Casei Naționale de Sănătate. Cred că este nevoie de o structură nouă și mai ales de un nou mod de lucru, bazat în primul rând pe eficiență și responsabilitate față de banii contribuabililor!”.

 

Aceste mesaje ne obligă să reamintim tuturor politicienilor amnezici ai României următoarele aspecte:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a fost înființată în anul 1997 ca urmare a aprobării Legii nr.145. Încă de la începutul său a fost gândită ca o structură națională care să administreze Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate (FNUASS) ca FOND PUBLIC. Din acest motiv, încă de la înființare, prin lege, această structură funcționa cu maximă transparență în administrarea și gestionarea banilor colectați în FNUASS. Tot din acest motiv, prin lege, s-a instituit Adunarea Generală a reprezentanților, echivalentul unei adunări generale a acționarilor de la o societate comercială pe acțiuni și care reunea reprezentanții legitimi ai tuturor contribuabililor la FNUASS. Totodată, Fondul avea și un Consiliu de Administrație în care erau reprezentate toate categoriile de contribuabili (la vremea respectivă: reprezentanți ai salariaților, ai angajatorilor, ai pensionarilor și reprezentanți ai Guvernului din diverse ministere, precum și un reprezentant din partea Administrației Prezidențiale). Se asigura astfel o funcționare transparentă în activitatea FNUASS. Încă de la constituire, sistemul nou-creat avea propriile instrumente și resurse umane pentru colectarea contribuțiilor la sistemul public de sănătate. Mai mult, personalul angajat în această Casă a beneficiat de stagii de formare și schimburi de experiență cu instituții similare din alte țări europene care au asigurat un transfer de know-how de cea mai bună calitate.

Ce s-a întâmplat în timp? Un atac susținut și permanent la funcționalitățile FNUASS și, implicit, a CNAS pentru controlul politic al acestei instituții, cât și pentru controlul actului managerial și a resurselor financiare ale Fondului de către mediul politic.

Ceea ce s-a întâmplat până în prezent a îndepărat funcționarea și luarea deciziilor de Convenția OIM privind normele minime de securitate socială, precum și de Codul European de Securitate Socială, pe care România l-a ratificat prin Legea 116/2009 – cod ce prevede ca reprezentanții persoanelor protejate trebuie să participe la administrare sau să fie asociați cu putere consultativă. Partea contractantă, adică România, trebuie să își asume responsabilitatea generală pentru buna administrare a instituțiilor și serviciilor care conlucrează în vederea aplicării codului amintit mai sus.

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am făcut ca Adunarea reprezentanților (acea structură care reunea totalitatea contribuabililor) să se reunească doar o singură dată, într-o singură ședință, în anul 2004 și de atunci să nu mai aibă loc niciun fel de întâlnire! Pentru că rolul acestei structuri era, printre altele, acela de a: aproba statutul, bilanțul contabil, descărcarea gestiunii pentru anul anterior, de a lua anumite decizii, de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli, etc.

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am modificat în 2010, prin OUG, componența Consiliului de Administrație care oprise câteva tentative de devalizare a fondurilor publice! La acel moment, mediul politic a preluat controlul Consiliului de Administrație și a „naționalizat” managementul CNAS, când din cei 7 membri ai CA-ului, 4 urmau să fie numiți de Guvern și Administrația Prezidențială. Reamintim că, prin OUG nr. 133/2010 a fost modificat numarul membrilor în CA de la 17 la 7 membri, iar prin OG nr.20/2021 a fost modificat la 9 membri, dar mecanismul de control politic a rămas.

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am luat funcția de colectare a CNAS și am mutat-o în dreptul Fiscului. FACEM MENȚIUNEA CĂ PÂNĂ LA PRELUAREA DE CĂTRE FISC A OPERAȚIUNII DE COLECTARE, FNUASS A ÎNCHIS PE EXCEDENT AN DE AN ȘI NU A AVUT NEVOIE NICIODATĂ DE TRANSFER DE LA BUGETUL DE STAT!

Dar despre toate lucrurile pe care noi le-am enunțat mai sus, probabil că ați fost informat deja prin rapoartele făcute de ministrul sănătății, Alexandru Rafila.

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am adoptat, aproape în fiecare an, în funcție de interesele politice de moment, decizii care au vizat introducerea de noi și noi prestații decontabile din FNUASS!

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am adoptat acte normative în baza cărora diverse categorii de cetățeni ai României au beneficiat și beneficiază GRATUIT de prestații decontate de FNUASS. Un exemplu care vă preocupă momentan este reintroducerea CASS-ului la contractele de muncă ale lucrătorilor din construcții. Decizia v-a aparținut în exclusivitate vouă, ca guvernanți și oameni politici, cât și celor din mediul de business! Așa ați considerat dumneavoastră că este mai bine pentru toată lumea: să plătească restul fraierilor pentru deciziile voastre politice! Iar lista celor care beneficiază gratuit de servicii din FNUASS este impresionant de lungă! Asta doar din interesul vostru politic de moment!

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am amânat ani în șir adoptarea pachetelor de servicii pentru cei asigurați la sistemul public de sănătate, ci tot voi pentru a servi diverse interese politice sau de business ale operatorilor economici publici sau private din sănătate!

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am amânat ani în șir introducerea unui sistem informatic la nivelul CNAS care să ofere posibilitatea unui management eficient al acestuia și pentru a elimina furtul organizat din bani publici!

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am mituit dezvoltatorii IT și am umflat nota de plată pentru finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului informatic național care și azi se află în suferință!

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, n-am reușit până în ziua de azi să creăm un cadru legislativ coerent, ca în orele de program plătite de angajatorul public, să nu se mai permită unor angajați din cadrul furnizorilor de servicii publice de sănătate să recruteze clientelă pentru cilnici și spitale private, unde, după orele de program, merg, prestează și încasează atât din buzunarul pacienților, cât și din bugetul CNAS.  

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, tolerăm vânzarea pe piața națională de asigurări private de sănătate, acelor tipuri de polițe ale căror protecții se suprapun ca servicii cu prestațiile oferite asiguratului de pachetul de servicii de bază din sistemul public permițând asigurătorilor și furnizorilor de servicii medicale cu care aceste lucrează să sugă banii atât de la asigurați, cât și din FNUASS.

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am decis ca cheltuielile cu programele naționale de sănătate (precum cel de oncologie, de boli cardiovasculare, de diabet, de boli rare, etc.) care trebuiau susținute financiar din bugetul Ministerului Sănătății să fie achitate din FNUASS, ajungând să le plătească, de fapt, tot asigurații!

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, am închis ochii la comportamentul șmecheresc al mediului de afaceri care, în lipsa unor controale coerente, nu mai acordă atenția necesară și nu mai investește suficient în condițiile de sănătate și securitate în muncă, astfel încât am ajuns la cifre record de concedii medicale care se decontează din bugetul FUNASS. (bașca mica coruptie pe relația unor medici de familie cu pacienții lor care generează concedii medicale fictive).

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, suntem cei care ne-am încăpățânat, ca pe niște grile salariale, care în anul 2018 până în prezent, să nu se acorde nici măcar un leu de creștere salarială, fapt ce a dus la o migrare accelerată a numărului de angajați ai CNAS și CJAS-urilor. Astfel, sistemul funcționează astăzi doar cu aproximativ 75% din personalul de specialitate cu care ar trebui să funcționeze în parametrii normali.

NU NOI, DOMNILOR POLITICIENI, fără o analiză de impact consistentă, am luat decizia de a crește salariile în sănătate. Din acest motiv, astăzi, peste 20% din bugetul FUNASS se consumă pentru a acoperi creșterile salariale din spitale, deși fondul de sănătate decontează serviciile prestate de acestea persoanelor asigurate. De exemplu, dintr-un total de 23 de miliarde de lei venituri în FNUASS realizate pana la 31 mai 2023, aproximativ 5 miliarde de lei sunt cheltuieli alocate pentru a acoperi creșterile salariale ale personalului medical din spitae.

Nu vrem să mai întrebăm despre motivele care au stat la baza amânării la nesfârșit a unor programe de investiții în infrastructura spitalicească nouă, pentru că asta ține de politicile guvernelor care s-au succedat la putere, și nu de FNUASS!

Dacă preocuparea dumneavoastră reală este aceea de a avea un FNUASS sustenabil financiar, administrat și gestionat corect, atunci reformele trebuie să sune altfel! Pentru noi, discursul din spațiul public pe care îl aveți acum: „o structură nouă și mai ales de un nou mod de lucru” pare mai degrabă o operațiune de cosmetizare a acestui sistem național care a fost tocat mărunt de generații de politicieni ce s-au succedat la purtere în această țară după 1997 și până în prezent.

În situația în care doriți modernizarea și reformarea acestei instituții, ne veți avea ca aliat în perioada imediat următoare, dar asta va însemna și asumarea unor decizii politice la nivelul Guvernului și la nivelul Coaliției de guvernare, care să ducă la eliminarea controlului excesiv politic, la eliminarea imixtiunii politicului prin diverse numiri, cât și la crearea unor mecanisme care sa permită contribuabililor să fie într-un dialog permanent cu factorul politic, de fiecare data când acesta este tentat să încarce nota de plată a FUNASS, din considerente electorale sau de business a unor grupuri de interes.

Dacă tot faceți apel la respect, cred că acesta trebuie arătat cetățeanului de rând, adică beneficiarului de servicii medicale (a se vedea recentul caz de la Urziceni și altele care fac agenda mass-mediei românești zilnic)!

 

Dumitru COSTIN,

 

Președinte

Blocul Național Sindical

 

  

ANEXA

Noi reglementări introduse de CNAS în anul 2023, cu beneficii pentru asigurați:

La nivelul medicinei de familie se creează cadrul legal pentru depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra populației.

Se introduc noi instrumente:

 • riscograme pentru depistarea precoce a bolilor cardio-vasculare, oncologice, bolile asociate diabetului, pentru persoanele cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani
 • adulții între 18 și 39 de ani vor beneficia de consultații anuale de prevenție
 • în cadrul prevenției s-a lărgit lista investigațiilor paraclinice prescrise de medicul de familie
 • creare de stimulente financiare pentru atragerea medicilor de familie în sistem în vederea reducerii disparităților în acordarea de servicii medicale pentru populatie
 • lărgirea pachetului de servicii în asistență dentară și majorarea cu 50% a plafonului unui medic, de la 4.000 lei la 6.000 lei
 • menținerea consultațiilor la distanta acordate de medicul de familie și de către medicul specialist bolnavilor cronici și pentru cei care suferă de boli cu potențial endemo- epidemic
 • transmiterea directă către medicul curant a rezultatelor analizelor și investigațiilor paraclinice realizate de către laborator pentru ca asiguratul să nu mai fi pus pe drumuri
 • menținerea acordării serviciilor de prevenție persoanelor neasigurate
 • pentru îngrijiri medicale și paliative la domiciliu se reglementează posibilitatea acordării acestora la domiciliu indiferent de Casa la care este asigurată persoana
 • noi reglementari privind prescrierea biosimilarelor pentru accesul facil al asiguratilor la medicamente
 • introducerea de noi dispozitive medicale decontate din FNUASS precum orteza craniană, fotoliu rulant activ.
 • decontarea la nivelul realizărilor a serviciilor medicale acordate în spitalizare de zi
 • extinderea listelor cu serviciile medicale care se acordă în regim de spitalizare de zi cu peste 100 de servicii noi
 • acces la medicamente inovative prin încheierea ce contracte cost-volum și cost-volum-rezultat