Featured

Finalizarea proiectului “DIGITAL SKILLS TRAINING”

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (în calitate de Beneficiar) și Blocul Național Sindical (în calitate de Partener) au implementat proiectul “DIGITAL SKILLS TRAINING” (cod Mysmis 143260) în perioada 07 Octombrie 2022 - 31 Decembrie 2023.

Proiectul are o valoare totală de 4,238,331.21 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.602.581,53 lei) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților; Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM; Axa Prioritară: Locuri de munca pentru toți.

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est și Nord-Est prin oferirea de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale către 320 de angajați și sprijinirea întreprinderilor în elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, în vederea îmbunătățirii nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Grupul țintă al proiectului a fost format din 319 angajați cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau cu timp parțial) în întreprinderi ce își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și sunt localizate în una din cele 3 regiuni de implementare a proiectului – Sud Muntenia, Sud-Est și Nord-Est.

Principalele rezultate obținute în urma proiectului sunt:

  • 1 campanie de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă;
  • Peste 214.000 de persoane conștientizate cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă;
  • 319 angajați încadrați în grupul țintă al proiectului ce au participat la activitățile acestuia;
  • 17 sesiuni de cursuri de formare profesională implementate: 9 stagii de curs de specializare și 8 stagii de curs de alfabetizare digitală “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”;
  • 314 participanți la cursuri certificați, care au obținut diploma recunoscută de MMSS (peste 98% din cursanți);
  • 32 de IMM-uri sprijinite în vederea elaborării unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, din care 3 întreprinderi care au introdus programe de învățare la locul de muncă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Blocul Național Sindical (BNS)

https://www.bns.ro/

Adresa: Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Clădirea C, Etaj 3, Sector 3, București

Tel.: +40-21-316.27.98;

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.