COMUNICAT DE PRESĂ - Ceferiștii ies în stradă!

COMUNICAT DE PRESĂ - Ceferiștii ies în stradă!

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane și Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL, organizații sindicale reprezentative din industria feroviară ce reprezinta peste 30.000 de angajati, vor picheta simultan mâine, 17 februarie, în intervalul 12.30 - 13.30, sediul Guvernului României și sediile Prefecturilor din Craiova, Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Iași, Galați și Constanța.

S-a ajuns la această decizie deoarecenimic nu s-a schimbat în ultimii ani, iar situația din industria feroviară este cu mult mai gravă decât vor să comunice public guvernanții.

Mai mult decât atât, agravarea situației economice și lipsa unei asumări concrete în ceea ce privește luarea unor decizii pentru evitarea colapsului generalizat a industriei feroviare dovedesccă nu există nici la debutul acestui an un plan serios de revitalizare a activității la calea ferată.

Concret, cele patru motive care stau la baza escaladării dialogului social dintre sindicaliști și guvernanți, sunt:

• Lipsa investițiilor în infrastructura feroviară.
• Lipsa investițiilor în materialul rulant.
• Falimentarea CFR Marfă.
• Amânarea aplicării Statutului personalului feroviar.

Aceste teme, esențiale pentru păstrarea activității de la calea feratăîn parametri acceptabili, din toate punctele de vedere, au fost comunicate în ultimii ani tuturor prim-miniștrilor, tuturor miniștrilor ai transporturilor și tuturor administrațiilor care s-au perindat înfruntea companiilor feroviare subordonate Ministerului Transporturilor.

An de an ceferiștilor li s-a promis căse va investi la calea ferată, căse vor asuma politici de restructurare modernăa activității și cătotul va reintra în normal datorităreformelor care se vor face în urma unei analize strategice care săracordeze calea feratădin România la ecosistemul feroviar european.

Din păcate, nu s-a întâmplat nimic concret. Așa se face ca astăzi trenuri vechi de peste 40-50 de ani circulăcu viteze de 43 de km pe orăin traficul de pasageri și 17 km pe orăin traficul de mărfuri, pe infrastructura feroviarăinregistrându-se nu mai puțin de 500 de restricții de viteză!!!

In ciuda salariilor care nu reflectănici pe de parte responsabilitățile uriașe ce le revin in actul de transport și a condițiilor mizerabile de lucru, ceferiștii au avut mereu răbdarea și înțelepciunea de a nu contribui, prin acțiuni sindicale de proporții, la creșterea gradului de instabilitate economică, iar acest lucru s-a văzut. Trenurile nu s-au oprit niciodatăîn ultimii ani, deși, din cauza stării jalnice în care se aflăinfrastructurăferoviarăele circulăla viteze minimale și în condiții discutabile în ceea ce privește siguranța traficului feroviar.

De aceasta datăînsă, deciziile politice recente anulează, prin violența și iresponsabilitatea lor fațăde realitatea existentă în industria feroviară, orice fel de cadru în care se mai poate discuta rațional și rezonabil despre viitorul căii ferate și siguranța locurilor noastre de muncă.

In Anul European al Cailor Ferate, România continuă să experimenteze contrariul măsurilor adoptate de administrațiile căilor ferate europene. Deși toată lumea recunoaște subfinanțarea cronicăa sectorului feroviar, resursele financiare au fost amputate sistematic ani și ani la rând, cerându-se in schimb performanțăeconomică!!! Mai mult, suntem amenințați cu disponibilizări de personal, deși deficitele de oameni sunt uriașe și nimeni nu mai vine să lucreze la calea ferată.

Reforma de la calea feratăînseamnăasumarea unui plan multianual de investiții, responsabilitate politicăși managerială, viziune și determinare, nicidecum abordări contabilicești meschine și singulare la nivel european în ceea ce privește forma și conținul acestora.

În condițiile în care în toate țările europene se investește cu încredere în calea ferată, iar în România acest sector economic este pus și astăzi, în secolul XXI,între paranteze, având în vedere cănoi, ceferiștii, suntem din nou ignorați și sacrificați în baza unor abordări și decizii cel puțin discutabile și cinicedin punct de vedere social și ținând seama cănoul Guvern și-a formulat deja abordarea generala și specificăfațăde întreaga problematicăde la calea ferată, ne-am asumat protestul de mâine ca un prim semnal sindical foarte serios pe care dorim să-l comunicăm public.

Ne păstrăm totuși speranța căcei care astăzi conduc România vor înțelege căabordările lor trebuie săfie constructive, săofere randamente economice pozitive și săgaranteze consistențăobligației sociale pe care aceștia o au și fațăde fiecare lucrător de la calea ferată.

docxComunicat de presă

Sursa: Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane si Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL