Scrisoare deschisă adresată Primului Ministru Florin Vasile Cîțu de către Congresul Național BNS

Scrisoare deschisă adresată Primului Ministru Florin Vasile Cîțu de către Congresul Național BNS

Congresul Blocului Național Sindical, reunit statutar astăzi, 04.03.2021, în București, în urma analizei suitei de declarații publice pe care le-ați făcut domnule Prim Ministru Vasile Florin Cîțu la adresa mișcării sindicale din România, constată următoarele:

1. Ați dat dovadă de o crasă necunoaștere a prevederilor constituționale și legale ce stau la baza exercitării dreptului la liberă asociere a lucrătorilor din România, ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului.

Libertatea de a funcționa în baza statutelor proprii, de a-și alege reprezentanții, de a-și organiza gestiunea și activitatea sau de a a-și formula programe proprii de acțiune sunt drepturi garantate de lege și nici o autoritate publică (așa cum este și cazul dvs Domnule Cîțu) sau patronat nu au voie să intervină în modul în care sunt exercitate aceste drepturi.

Justiția este singura care validează statutele, procedurile și certifică corectitudinea proceselor de alegere a liderilor sindical, în conformitate cu prevederile legale și cele ale statutelor proprii.

 

Se pare că dumneavoastră domnule Cîțu, la fel ca și alți oameni politici ajunși în funcții înalte în acești 30 de ani, v-ați obișnuit ca o dată ajunși la putere să puneți în funcție de conducere oamenii dvs. Ne confundați cu o instituție publică domnule Cîțu! Avem dreptul să ne alegem liber oamenii care să ne conducă!

Ca să vă ajutăm să înțelegeți repede am extras alăturat prevederile Constituției, prevederile legii dialogului social și prevederile a două documente internaționale ratificate de România și pe care aveți obligația să le respectați.

 

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, art.9, prevede că:“Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii.”
LEGEA 62/2011, art.2, alin.(1), prevede că:“Organizațiile sindicale sunt independente față de autoritățile publice, de partidele politice și de organizațiile patronale.",
CONVENȚIA OIM 87/1948, ratificată de România, prevede la art. 3, că: “(1). Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul să-şi elaboreze statutele şi regulamentele administrative, să-şi aleagă liber reprezentanţii lor, să-şi organizeze gestiunea şi activitatea şi să-şi formuleze programul de acţiune. (2). Autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de natura sa limiteze acest drept sau să-i împiedice exercitarea legală.”
CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ REVIZUITĂ, la art.3 – Dreptul sindical, prevede că: “In vederea garantării sau promovării libertății lucrătorilor și patronilor de a constitui organizații locale, naționale sau internaționale pentru apărarea intereselor lor economice și sociale și de a adera la aceste organizații, părțile se angajează ca legislația națională să nu aducă atingere sau să fie aplicată de o manieră care să aducă atingere acestei libertăți.”

Intențiile dvs declarate nu încalcă doar legislația națională, pe care de altfel ne-am obișnuit în ultima perioadă să o aplicați doar acolo unde vă convine. Încălcați cu această inițiativă tratate și convenții internaționale ratificate de România. Vom avea grijă ca abordarea dvs împotriva drepturilor sindicale și împotriva principiilor de bază ale Uniunii Europene să fie cunoscute la nivelul tuturor instituțiilor europene și internaționale cu atribuții să sancționeze un astfel de derapaj.

Acum nu mai puteți spune că nu ați știut!

 

2. Inducerea în eroare a opiniei publice cu privire la ”plata automată a cotizației sindicale”.Ceea ce afirmați dvs domnule Cîțu, în traducere liberă înseamnă FURT.

Ar fi trebuit să stiți că nu se pot face rețineri din salariu fără acceptul salariatului sau fără o hotărâre judecatorească.

Mișcarea sindicala din România respectă întru totul prevederile legale care statuează faptul că reținerea și virarea cotizației către sindicat se face cu acordul membrilor de sindicat (art 24, alin 1, Legea 62/2011).Asta înseamnă că doar pe baza acordului individual al membrului se comunică angajatorului opțiunea de reținere și virare în contul sindicatului a sumei aferentă cotizației, în conformitate cu prevederea statutului la care angajatul a aderat liber, fără constrângeri.

Pe lângă otrăvirea minților oamenilor care ar dori să constituie organizații sindicale noi sau să adere la unele deja constituite, dumneavoastră ați lansat un șantaj public la adresa întregii mișcări sindicale din România. ”Nu vă potoliți, vă ating la resursele financiare și implicit vă voi pune în imposibilitatea de a funcționa”. Trebuie să vă comunicăm că acest lucru, conform Legii 62/2011, art. 218, alin 2, reprezintă o infracțiune și dacă chiar veți da curs acestei amenințări (prin adoptarea unei OUG), nu vom ezita să înregistrăm plângeri penale împotriva dvs și a tuturor celor care vor susține un astfel de abuz.

Vă solicităm domnule Cîțu să încetați a învrăjbi lucrătorii din sectorul public cu cei din sectorul privat!

Faptul că mulți lucrători din sectorul privat au salarii mai mici decât cei din sectorul public este consecința unor legi modificate abuziv de unii din colegii dvs de partid care în 2011, atunci în haina PDL, prin asumarea răspunderii, au modificat legi prin care au restrâns libertatea de asociere, libertatea de a negocia și dreptul la grevă al lucrătorilor din România.

Nu ați avut proteste anul trecut pentru că ați avut șansa să faceți parte dintr-un Guvern care a avut disponibilitate de dialog și negociere cu liderii noștri.

Așa s-au găsit soluții pentru protejarea celor 1,4 milioane de salariați din sectorul privat care au avut șansa să beneficieze de soluții negociate, fie că s-a numit șomaj tehnic sau ”kurzarbeit”.

Din acest motiv nu ati avut proteste!

Cei 1,4 milioane de salariați din privat la care faceți referire au fost și ei anul trecut și unii sunt încă ”aproape bugetari”.

În plus restricțiile prevăzute în decretele prezidențiale sau în alte acte normative au limitat formele de manifestare a nemulțumirilor membrilor de sindicat. Am respectat și respectăm în continuare aceste resctricții domnule Cîțu, altfel ați fi văzut cu siguranță zeci de mii de oameni în proteste pe stradă.

 

3. În ceea ce privește acuzațiile de manipulare politică a pichetelor noastre de protest, dezinformați opinia publică cu nonșalanță, ceea ce nu face decât să vă discrediteze ca om politic.

Criticați protestele din acest moment ale lucrătorilor din sectorul bugetar. De ce ar fi protestat bugetarii în condițiile în care pe durata guvernărilor succesive, începând cu Guvernul USL (PNL si PSD), continuând cu Guvernul Cioloș și apoi cu Guvernele PSD, toate au crescut salariile în sectorul public.

Vrem să vă aducem aminte că BNS a avut reacție publică la creșterea de taxe făcută de Guvernul PSD, odată cu adoptarea OUG 79/2017, în toate formele de protest permise de lege.

Am uzat atunci de prevederile constituționale, în același mod ca și voi cei din PNL, aflați în opoziție în acel moment. Am sesizat imediat Avocatul Poporului, am atacat în instanță cazurile individuale ale salariaților afectați în drepturile lor și am mers la Curtea Constituțională cu demersul nostru.

Spre rușinea voastră, la începutul anului trecut, când v-am informat că OUG 79/2017 a ajuns la Curte și v-am cerut să trimiteți un punct de vedere al Guvernului pe această speță, ați tăcut. Așa ați lăsat judecătorii să ia în analiză speța cu un punct de vedere exprimat de dna Viorica Dăncilă în numele Guvernului.

V-ați dezis cam repede de principii domnule Cîțu după ce ați ajuns la putere, mai ales că ar fi trebuit să fiți primul interesat de o așezare justă a sarcinii fiscale între capital și forța de muncă, în calitatea dvs de Ministru de Finanțe .

Având în vedere cele de mai sus Congresul BNs vă cere domnule Cîțu să respectați Constituția României, așa cum ați jurat la investire.

De asemenea vă cere să vă așezați la masa dialogului cu partenerii sociali, așa cum au facut-o și cei mai mulți din predecesorii dvs.

Și nu în ultimul rând vă cerem să prezentați scuze public pentru derapajele comunicaționale pe care le-ați avut, călcând astfel în picioare efectiv drepturile fundamentale ale omului garantate de Constituția României și Tratatele Internationale la care Romania este parte.

În cazul în care veți continua pe aceeași linie vom cere Președintelui României și PNL să vă retragă sprijinul politic. De asemenea vom sesiza Organizația Internațională a Muncii, Consiliul Europei, Comisia Europeană, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și nu în ultimul rând PPE cu privire la derapajele dvs față de mișcarea sindicală din România.

Vă reamintim domnule Prim Ministru că de mai bine de 3 ani România este monitorizată în ceea ce privește modul în care se exercită dialogul social și ne vom asigura că aceste derapaje se vor vedea și vor fi cunoscute și la nivel european și internațional.

docxDeclarație Congres

Congresul National BNS


Sursa: Congresul Național al Blocului National Sindical