Featured

COMUNICAT DE PRESĂ: Protest organizat de Sindicatul Liber al Bibliotecii Metropolitane București

Sindicatul Liber al Bibliotecii Metropolitane București, afiliat la Blocul Național Sindical, se alătură protestului, inițiat de Sindicatul Bibliotecii Naționale și Sindicatul Bibliotecii Academiei Române, ambele afiliate BNS, care va avea loc marţi, 19 decembrie 2023, între orele 12.00 și 14.00, în faţa Ministerului Culturii.

.Protestăm pentru:

  1. păstrarea calității vieții prin aducerea la zi a valorii indemnizației de hrană, nemodificată de 5 ani, în condițiile scumpirii tuturor elementelor care influențează nivelul de trai (alimente, energie electrică, carburanți, servicii);
  2. calcularea sporului pentru condiții vătămătoare ca procent din salariul actual, ținând seama că și acesta este plafonat la nivelul anului 2019;
  3. actualizarea salariilor conform Legii-cadru nr. 153/2017, care la art 12 alin (2) prevede că începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele nr. I-VIII cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare”;
  4. respectarea principiului nediscriminării care stă la baza sistemului de salarizare reglementat prin Legea-cadru nr 153/2017, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi a instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie; ne referim la faptul că bibliotecarii din bibliotecile unităților de învățământ preuniversitar au beneficiat de creșteri substanțiale ale salariilor de bază, prin aplicarea începând cu luna iunie 2023 a OUG 57/2023;
  5. respectarea principiului egalităţii care stă la baza sistemului de salarizare reglementat prin Legea-cadru nr 153/2017, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală.

Precizăm că impactul financiar este unul nesemnificativ raportându-se la un număr de aproximativ 145 de angajaţi ai Bibliotecii Metropolitane București.

CONTACT:

GINA ROMAN, președintele Sindicatului Liber al Bibliotecii Metropolitane București: 0723 338 576