bns sigla2Blocul National Sindical a luat act de pozitia Comitetului pentru Ocupare si Afaceri Europene din cadrul Parlamentului European referitoare la propunerea de Rezolutie Legislativa a institutiei (Parlamentul European) ce vizeaza propunerea de decizie a Consiliului cu privire la instructiuni ce trebuie avute in vedere de statele membre in politicile de ocupare.

bns sigla2Companiile nu pot interveni unilateral în reducerea timpului de lucru fără a afecta echilibrul între obligația angajatului de a presta muncă în mod productiv și obligația angajatorului de a remunera forța de muncă conform angajamentelor contractuale semnate.

Sub stindardul preluării unor mecanisme practicate cu succes în statele membre UE mediul de afaceri propune, iar Guvernul României aprobă pervetirea unor astfel de mecanisme în condiții de liberalism extrem. Indiferent că vorbim de mecanismul german (kurzarbeit) ce se dorește a fi importat în România, indiferent că discutăm de accesul la finanțare prin instrumentul european SURE, toate acestea instituie la nivel de principiu mecanisme de decizie bazate pe relații de parteneriat – angajator si angajați prin reprezentanții lor.

energeticaAcordul verde European este o nouă strategie de creștere care vizează transformarea UE intr-o societate corecta și prospera, cu o modernitate, economica eficienta din punct de vedere al resurselor în care nu exista emisii nete de gaze cu efect de sera în 2050.

In același timp, aceasta tranziție trebuie sa fie justa și incluziva. Trebuie sa pună oamenii pe primul loc și sa intervină în regiunile și industriile unde angajații se vor confrunta cu cele mai mari provocări.

bns 2Desi anuntata ca o dezbatere publica transmisa live pe facebook, am constatat ieri ca difuzarea in spatiul public a acestui eveniment s-a limitat exclusiv la prezentarea punctelor de vedere ale reprezentantilor Guvernului.

Nici una din opiniile exprimate de partenerii sociali in cadrul acestei dezbateri nu a fost facuta publica, tocmai de aceea transmitem mai jos punctul de vedere exprimat de Blocul National Sindical, prin Presedinte Dumitru Costin.

eurecovery 2Peste 42 de milioane de locuri de muncă sunt în joc în functie de dezbaterile din cadrul Consiliului European cu privire la Planul de redresare al UE. Acesta este numărul de lucrători care se afla în șomaj temporar pe durata crizei cauzate de coronavirus, potrivit cercetărilor Institutului European al Sindicatelor.

Înaintea reuniunii de vineri 19 iunie, Confederația Europeana a Sindicatelor susține că liderii au responsabilitatea de a salva cât mai multe dintre aceste locuri de muncă prin adoptarea planului de recuperare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană.