Egalitate de sanse

Egalitate de sanse/Nondiscriminare

De mai bine de 10 ani Blocul Național Sindical are ca direcție importantă în strategia care stă la baza activității sale reducerea discriminării în piața muncii și în societate. BNS a încercat pe parcursul timpului, în negocierile purtate la toate nivelurile, să promoveze egalitatea de șanse și să schimbe atitudinile și ideile preconcepute care generează comportamente discriminatorii, promovând în schimb conceptul de competență și profesionalism dincolo de gen, de rasă, etnie, vârstă, religie, orientare sexuală, clasă socială, etc.

În afară de strategii si politici la nivel macro, Blocul Național Sindical a implementat în nume propriu proiecte menite să promoveze egalitatea de șanse și să contribuie la reducerea discriminării.

Ce este discriminarea

Discriminarea la locul de muncă și în profesie înseamnă aplicarea unui tratament diferit, mai puțin favorabil, unor persoane sau grupuri de persoane, din cauza unor caracteristici care nu sunt legate de merite sau de cerințele locului de muncă. Aceste caracteristici includ rasa, culoarea, sexul, religia, opiniile politice, apartenența la o organizație sindicală, originea naționala și socială.  Alte tipuri de discriminare pot include vârsta, un handicap, persoane cu HIV/SIDA, religia sau orientarea sexuală.

Discriminarea între sexe pentru ocuparea unui loc de muncă este cauzată de faptul că anumite profesii sunt considerate specific bărbătești sau pentru femei. Deși există legi împotriva acestui tip de discriminare, această prejudecată este încă des întâlnită și de multe ori reprezintă un factor determinant la angajarea unei persoane.

Legislația privind discriminarea în piața muncii încearcă să împiedice discriminarea bazată pe rasă, sex, religie, origine națională, handicap fizic şi vârstă de către angajatori.

Legislația referitoare la egalitate șanselor are drept obiectiv crearea unui cadru corect, fundamentat pe egalitate, astfel încât oamenii să fie angajaţi, plătiți, instruiţi şi promovați numai în baza aptitudinilor, abilităţilor și a modului în care lucrează.

Discriminarea are loc atunci când un angajator tratează un angajat mai puțin favorabil decât pe alții. Aceasta ar putea însemna că un angajat de sex feminin primește un salariu mai mic decât un coleg de sex masculin cu același post sau că unui angajat aparținând unei minorități etnice i se refuză oportunități de formare oferite altor colegi.

Este interzisa discriminarea din cauza:

  • Sexului (sau genului)
  • Vârstei
  • Rasei
  • Etniei
  • Naționalității
  • Culorii
  • Stării civile
  • Stării de graviditate sau maternitate
  • Orientării sexuale
  • Stării de handicap
  • Religiei sau credinței
  • Opiniilor politice
  • Apartenenței la un sindicat

De asemenea, angajatorul nu poate trata diferit un angajat care:

  • Lucrează în regim de muncă parțial (part time)
  • Lucrează în baza unui contract pe perioadă determinată

Discriminarea la locul de muncă poate avea loc în:

  • recrutarea și selecția de personal;
  • termenii, condițiile și beneficiile oferite la locul de muncă;
  • selecția celor care beneficiază de formare (inclusiv tipul de instruire oferit);
  • selecția celor luați în considerare și selectați pentru transfer, promovare, suprimare sau concediere.

 

Tipuri de discriminare

Discriminare directă

Discriminare directă se întâmplă atunci când un angajator tratează un/o angajat/ă mai puțin favorabil comparativ cu altcineva din cauza unuia (sau mai multora) dintre motivele sus-menționate. De exemplu, ar fi discriminare directă cazul în care un loc de muncă ce presupune condusul unei mașini ar fi deschis numai pentru solicitanţii de sex masculin, iar acest lucru ar fi exprimat clar în anunțul de angajare.

Discriminare indirectă

Este o discriminare indirectă atunci când anumite condiţii de lucru sau reguli dezavantajează un grup de oameni mai mult decât alte grupuri. De exemplu, dacă se spune că solicitanţii pentru un loc de muncă trebuie să fie zilnic proaspăt bărbieriți, această condiție îi poate pune în dezavantaj pe membrii unor grupări religioase.

Parteneriate

Pagina in constructie...